• Jaa sivusto:
 • Facebook
 • Twitter

Millainen on sinun arkesi maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen?

Tekoja suomalaiseen arkeen ja elämään

Maakunta- ja sote-uudistus on tekoja tavallisen, hyvän suomalaisen arjen puolesta, eriarvoistumista vastaan ja tasa-arvon puolesta. Uudistus tehdään, jotta kaikilla – myös lapsillamme ja heidän lapsillaan – on laadukkaat ja mahdollisimman tasavertaiset julkiset palvelut kaikkialla maassa. Uudistus lisää myös ihmisten mahdollisuuksia osallistua. Maakuntien asukkaat saavat paremmin äänensä kuuluville itseään, läheisiään, omaa arkeaan ja ympäristöään koskevissa asioissa.

Miten voit vaikuttaa oman maakuntasi asioihin? Ja miksi se kannattaa?

Katso lisää

Maakuntauudistus lisää kansanvaltaa, sinun valtaasi. Vaikuta maakuntasi tulevaisuuteen äänestämällä maakuntavaaleissa 28.10.2018!

Sinä päätät jo ensi lokakuussa kuka päättää omassa maakunnassasi mm. työvoimatoimista, ympäristöasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista, kaavoituksesta, liikenneinfrasta ja maatalouden kehittämisestä. Omaa aluettasi koskevat päätökset, joita ennen tekivät mm. kuntayhtymien ja valtion aluetoimistot (ELY, Avi, TE-toimistot), siirtyvät nyt suoraan sinun ja alueen muiden asukkaiden valitsemille päättäjille. Ole mukana vaikuttamassa maakuntasi tulevaisuuteen heti alusta alkaen.

Maakuntavaltuustolla on suuri vastuu ja paljon valtaa alueen kehittämisessä ja palveluiden järjestämisessä. Äänestämällä vaikutat siihen, mitä asioita omassa maakunnassasi ajetaan. Äänestä tai asetu itse ehdolle ja luo sellaista maakuntaa, jossa sinä haluat elää!

 • Lokakuussa valittava maakuntavaltuusto linjaa maakuntasi strategian ja tulevaisuuden suuntaviivat sekä vastaa taloussuunnittelusta ja -päätöksistä. Nyt luodaan kivijalkaa sille, millaiseksi oma maakuntasi muodostuu!
 • Maakuntavaltuusto tekee päätöksiä koko alueen parhaaksi, yli kuntarajojen. Kun haluat vaikuttaa laajasti elinvoimaisen maakunnan ja samalla myös oman kuntasi tulevaisuuteen, asetu ehdolle tai osallistu äänestämällä.
 • Voit äänestää oman maakuntasi ehdokkaista, jos olet täysi-ikäinen suomalainen, Suomessa asuva EU:n kansalainen tai Islannin tai Norjan kansalainen tai jos olet tullut EU:n ulkopuolelta ja asunut vähintään 2 vuotta Suomessa. Maakuntavaltuustojen koot vaihtelevat maakunnan asukasmäärän mukaisesti: pienemmissä maakunnissa valtuutettuja on vähintään 59 ja suurimmissa vähintään 99.

Uudistus lisää myös muita suoria vaikutusmahdollisuuksia

Saat mielipiteesi kuulumaan maakuntavaaleissa ja sen lisäksi muun muassa nuorisovaltuustojen, vanhus- ja vammaisneuvostojen, asiakasraatien, maakunta-aloitteiden ja maakunnallisten kansanäänestysten kautta.

Tutustu tarkemmin: vaalit.fi

Miltä näyttää tavallisen maakunnan asukkaan arki?

Katso lisää

Maakuntasi lupaa sinulle, asukas, ainakin nämä kolme asiaa:

 • Aluettasi koskevia päätöksiä tehdään entistä demokraattisemmin ja saat äänesi kuuluviin sinua ja maakuntaasi koskevissa asioissa.
 • Tärkeät julkisin varoin tuotetut palvelut pysyvät ja tavoittavat sinut jatkossakin.
 • Myös tulevilla sukupolvilla on laadukkaat ja tasavertaiset julkiset palvelut.

Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen moni asia arjessasi on päällisin puolin aivan samannäköinen kuin ennenkin; lapset menevät kouluun, julkinen liikenne kulkee, ihmiset käyvät töissä ja harrastuksissa, terveyskeskukset palvelevat. Elämä sujuu kuten ennenkin. Uusiakin asioita on ilmestynyt – suoria vaikutusmahdollisuuksia oman alueen kehitykseen ja tapahtumiin on tullut lisää: maakuntavaalit, asukasraateja, aloiteoikeus. Nuorisovaltuustot ja vanhus- ja vammaisneuvostot vievät myös oman asuinalueen asioita eteenpäin.

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa nyt maakunta eikä enää oma kunta. Käytännössä se tarkoittaa turvaa siitä, että palveluita on saatavilla mahdollisimman kattavasti kaikille: lapsille, nuorille, työikäiselle ja vanhuksille. Yhä useammissa terveys- ja hyvinvointipalveluissa on lisää valinnanvapautta, kun yksityiset yritykset ja järjestöt osallistuvat palveluiden tuottamiseen.

Maakunnat huolehtivat myös alueensa taloudellisesta menestyksestä ja tekevät töitä yritysten kasvun ja ihmisten työelämän eteen. Työnhakijoiden ja yritysten palvelut on yhdistetty saman katon alle maakuntiin – kasvupalveluiksi – joilla edistetään alueen työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä.

Myös digitaaliset palvelut lisääntyvät – syrjäisimmillekin alueille voi saada eri alojen asiantuntijoiden henkilökohtaisia tapaamisia verkkopalveluissa. Näitä voivat olla mm. lääkärikonsultaatiot, työllisyysneuvonta, perheiden tukipalvelut ja yrityspalvelut. Monia palveluita laitetaan myös pyörien päälle niin, että palvelut kulkevat sinne, missä asiakkaat ovat.

Omaa ympäristöä, luontoa ja luonnonvarojen hyödyntämistä koskeva päätöksenteko tulee nyt lähemmäs sinua, asukasta. Mahdollisuutesi osallistua aktiivisena toimijana lisääntyvät.

Lue lisää Maakuntien tehtävistä

Millainen on sinun ja perheesi arki?

Katso lisää

Oma maakuntasi lupaa sinulle ja perheellesi ainakin nämä kolme asiaa:

 • Koko perheesi saa tarvitsemansa terveys- ja sosiaalipalvelut, joissa on entistä enemmän valinnanvaraa.
 • Saat apua ja tukea perheen arkeen, perheesi tilanteen ja tarpeen mukaan. Voit pyytää apua niin päiväkodista, neuvolasta, sote-keskuksesta kuin koulustakin – sinut ohjataan oikeaan paikkaan.
 • Voit valita nykyistä laajemmin perheellesi sopivia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen perheesi arki voi näyttää esimerkiksi tältä:
lapset käyvät tarhassa ja koulussa kuten ennenkin, neuvolakäynnit hoituvat ja harrastukset jatkuvat. Kotikuntasi huolehtii päiväkodeista, kouluista ja monista liikunta- ja kulttuuripalveluista. Uutta on se, että palvelut ja tuki erilaisissa elämätilanteissa tuodaan lähemmäs lasten, nuorten ja perheiden arkea, kuten päiväkoteihin ja kouluihin. Näin kunta ja maakunta tekevät yhteistyötä yli rajojen – perheiden parhaaksi.

Entä jos perheeseen tulee yllättäviä vastoinkäymisiä, sairautta tai taloudellisia vaikeuksia?
Maakunta- ja sote-uudistus on tehty varmistamaan turvaverkkoja ja tuomaan perheiden palveluita helpommin saataville, suuremmille harteille ja vaikuttavammin. Palvelut ovat edelleen olemassa tarvitsijoitaan varten. Mutta niissä on enemmän valinnanmahdollisuuksia, mukana ovat järjestöt ja yksityiset toimijat julkisten palveluiden rinnalla. Palvelut verkostoidaan yhteen siten, että tuen tarve tunnistetaan ajoissa ja perheet saavat oikean avun oikeaan aikaan. Ei ole väliä, missä kotisi sijaitsee – palvelut tavoittavat jatkossakin koko maan, mahdollisimman tasavertaisesti.

Arki siis rullaa, miksi pitäisi olla kiinnostunut?
Lapsiperheillä on ikkuna tulevaisuuteen – omat lapset ja tulevat sukupolvet, joiden elämään me vaikutamme omilla päätöksillämme juuri nyt. Maakunta- ja sote-uudistus on tehty, jotta seuraavilla sukupolvilla on mahdollisimman laadukkaat ja tasavertaiset julkiset palvelut kaikkialla maassa – ja joista heidän ei tarvitsisi maksaa kohtuuttomasti. Lasten tulevaisuus on hyvä syy kiinnostua omista vaikutusmahdollisuuksista, joita tämä uudistus myös lisää. Lue lisää myös maakuntavaaleista.

Millainen on sinun arkesi ikääntyessäsi?

Katso lisää

Oma maakuntasi lupaa sinulle, ikäihminen, ainakin nämä kolme asiaa:

 • Kotiin tuotavien, monipuolisten palveluiden avulla hyvä arki omassa kodissa jatkuu niin pitkään kuin mahdollista.
 • Sosiaali- ja terveyskeskukset palvelevat kuten ennenkin ja hätätilanteissa apu tulee 112:sta.
 • Sinulla on entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueesi palveluihin mm. vanhusneuvostojen, vaalien ja kuulemistilaisuuksien kautta.

Maakunta-ja sote-uudistuksen jälkeenkin eläkkeellä olevat seniorit, joista suuri osa on aktiivisia ja hyväkuntoisia, jatkavat elämäänsä kuten ennenkin. Arkiympäristöstä sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluista vastaa edelleenkin oma kunta. Kun ikää tulee lisää tai kunto niin vaatii, avuksi tulevat maakunnan monipuoliset kotihoidon palvelut, joiden ansiosta jokainen voi elää hyvää elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Jos olet yksinäinen, sinun tukenasi ovat myös järjestöt, joiden toiminta voi tuoda lisää sisältöä elämään.

Terveyden- ja sairaanhoito, kotihoidon palvelut sekä vanhusten asumispalvelut ovat koko uudistuksen tärkeimpiä kulmakiviä. Tavoitteena on, että väestön ikääntyessä yhteiskunnalla on varaa jatkossa tarjota jokaiselle ihmiselle laadukkaat julkiset palvelut koko maassa – asuinpaikasta riippumatta, yhdenvertaisesti ja entistä monipuolisemmin. Arvokas ja hyvä vanhuus jokaiselle on yksi maakunta- ja sote-uudistuksen tärkeimmistä päämääristä.

Millainen on sinun arkesi, opiskelija?

Katso lisää

Oma maakuntasi lupaa sinulle, opiskelija, koululainen, nuori ihminen ainakin nämä kolme pointtia:

 • Saat tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalvelut fiksusti elämäntilanteesi ja tarpeesi mukaan.
 • Digitaaliset julkiset palvelut lisääntyvät ja palvelut kulkevat mukanasi ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Kun valmistut ja haluat työelämään, saat tarvitessasi monipuoliset palvelut työllistymiseen, urakehitykseen ja osaamisesi kehittämiseen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen opiskelu, koulunkäynti ja opiskelijaelämä jatkuvat kuten ennenkin. Nykyinen kotikuntasi ja muut tutut koulutuksenjärjestäjät vastaavat jatkossakin koulutuksesta – aina esiopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Uudistus ei muuta myöskään korkeakoulujen asemaa tai toimintaa. Opintojesi rahoittamiseenkaan maakunta- ja sote-uudistus ei tuo muutoksia.

Opiskelijahuollonpalvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin vain Suomea. Jos opiskelet lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa ja tarvitset terveydenhoitoa tai hammashoitoa, oma maakuntasi tarjoaa palvelut. Jos taas opiskelet ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, saat samat opiskeluterveydenhuollon palvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä (YTHS). Lisäksi voit kääntyä äkillisissä sairaustapauksissa valitsemasi sote-keskuksen puoleen.

Arki rullaa siis kuten aina. Miksi siis pitäisi olla edes kiinnostunut?
On jotain oleellista, joka muuttuu sinun kohdallasi. Voit katsoa vähän luottavammin tulevaisuuteen, jossa yhteiskuntamme toimivuus lepää sinun sukupolvesi työn ja verorahojen varassa. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden hinta ei ole karannut taivaisiin. Sinulla ja seuraavilla sukupolvilla on mahdollisimman laadukkaat ja tasavertaiset julkiset palvelut kaikkialla maassa – riippumatta lähtökohdista. Ja sinulla on entistä enemmän vaikutusmahdollisuuksia oman alueesi päätöksentekoon. Lue lisää myös nuorisovaltuustosta ja maakuntavaaleista

Miten uudistus näkyy sinun arjessasi, työnhakija?

Katso lisää

Maakuntasi lupaa sinulle työnhakijana ainakin nämä kolme asiaa:

 • Saat apua ja tukea kaikissa työelämäsi vaiheissa, työnhaussa, ammatinvalinnassa ja osaamisen kehittämisessä.
 • Digitaaliset palvelut kehittyvät ja täydentävät palvelua.
 • Jos tarvitset laajempaa tukea työllistymiseen, voidaan terveys- ja sosiaalipalvelut yhdistää saumattomammin työllisyyspalveluihin.

Maakuntauudistus on merkittävä askel työllisyyden hoidossa, kun nykyiset TE-palvelut ja ELY-keskusten yrityspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Kun oma maakuntasi järjestää sekä yritysten että työnhakijoiden palvelut, saadaan työ, osaaminen ja työpaikat kohtaamaan paremmin. Työnhakijana saat edelleen apua ja tukea työnhakuun, ammatinvalintaan ja osaamisesi kehittämiseen kaikissa työurasi vaiheissa. Digitaaliset palvelut täydentävät kasvokkain tapahtuvaa palvelua. Tavoitteena on, että sähköiset palvelut kehittyvät jatkossakin ja työnhakijat voivat saada esimerkiksi henkilökohtaista neuvontaa netissä. Omalla kunnallasi on edelleen mahdollisuus järjestää paikallisia palveluita, kuten työpajatoimintaa, ja koulutuksen järjestäminen menee niin kuin ennenkin.

Kun työvoimapalvelut ja terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät maakunnille saman katon alle, niin myös vaikeammin työllistyvien yksilöllisiä tarpeita, kykyjä ja kuntoutumista voidaan tukea entistä paremmin ja palvelut toimivat saumattomammin.

Millainen on sinun arkesi, yrittäjä?

Katso lisää

Maakuntasi lupaa sinulle, yrittäjä, ainakin nämä kolme asiaa:

 • Työnhakijoiden ja yritysten työvoimatarpeen kohtaaminen helpottuu.
 • Saat yritysten perustamiseen, kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tarvittavia palveluita ja tukea.
 • Maakunnan asukkaana voit vaikuttaa entistä paremmin oman yritysympäristösi kehittymiseen.

Yrittäjän arjessa on tuskin nähtävissä valtavia muutoksia heti uudistuksen jälkeen. Monet yrittämisen puitteita tukevat palvelut ja päätöksenteko pysyvät edelleen omalla kunnallasi, kuten vaikkapa kaavoitus, yritystontit, yritysneuvonta ja mm. energia-asiat ja tiestön kunnossapito.

Uudistus voi kuitenkin tuoda uusia mahdollisuuksia alueen elinvoiman ja elinkeinojen kehittämiseen. Kun TE-palvelut ja ELY-keskusten yrityspalvelut siirtyvät saman katon alle maakunnan vastuulle, niin työvoiman ja yritysten tarpeiden kohtaaminen helpottuu.

Uudistuksen tavoitteena on vastata entistä paremmin yritysten ja työmarkkinoiden nopeisiin muutoksiin ja löytää parhaita keinoja alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Työvoima- ja kasvupalveluiden tuottamiseen tulevat entistä vahvemmin mukaan palveluyritykset ja samalla syntyy sekä uusia innovaatioita että uutta markkinaa. Tämä avaa myös paikallisille yrityksille lisää liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla lisääntyvät myös yrityspalveluiden vaihtoehdot, joista voi löytyä yrityksen tilanteeseen parhaiten sopivia yrityspalveluita; koulutusta, konsultaatiota ja kehittämispalveluita. Saat siis jatkossa yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen tarvitsemiasi palveluita ja tukea omalta maakunnaltasi. Maakuntien kautta saat käyttöösi myös valtakunnalliset kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalvelut (Business Finland).

Yrittäjät ja yritykset ovat usein aktiivisia alueensa kehittäjiä ja maakunta- ja sote-uudistuksen myötä asukkaille avautuu yhä laajemmat osallistumismahdollisuudet koko maakunnan kehittämiseen. Maankäytön suuret linjat, liikenneinfra ja monet muut alueen rakenteelliset asiat päätetään maakuntavaltuustoissa, jotka valitaan maakuntavaaleissa. Aloiteoikeus, erilaiset neuvostot ja asiakasraadit vievät myös alueen kehittämistä eteenpäin. Osallistumisen lisääminen on myös yritysten etu.

Millainen on sinun arkesi, maatalousyrittäjä?

Katso lisää

Maakuntasi lupaa sinulle, maatalousyrittäjä, ainakin nämä kolme asiaa:

 • Saat apua, neuvoja ja tukea yrittämiseen maaseudulla – niin suunnittelun kuin käytännön tasolla.
 • Viljelijätukien hallinnoinnista ja lomituksesta huolehditaan.
 • Maakuntasi turvaa edellytykset alueesi elinvoimaiselle kehittymiselle, yrittämiselle ja ruuantuotannolle.

Maaseutuyrittäjän arki helpottuu, kun hallinnon palvelut saa yhdestä paikasta. Maakuntauudistus kokoaa yhteen maaseudun yrittäjän palvelut ELY-keskuksista, TE-toimistoista, Aluehallintovirastosta (AVI), kuntayhtymistä ja kunnista. Yhden organisaation kanssa asiointi on selkeämpää.

Maaseudun kehittäminen ja maataloustukitehtävät siirtyvät siis maakuntasi vastuulle. Lomitusasioista ja eläinlääkäripalveluista vastaa tulevaisuudessa maakunta. Vuonna 2019 perustettava Ruokavirasto vastaa viljelijätukien maksamisesta, mutta maakunta käsittelee hakemukset ja huolehtii tukivalvonnoista. Maakuntauudistuksen jälkeenkin maatalouspolitiikan linjat tulevat EU-lainsäädännöstä ja yhteisestä maatalouspolitiikasta.

Tärkeää on, että sinulla on edelleen tukea ja apua – myös henkilökohtaista neuvontaa – kohtuuetäisyydellä kaikissa yritystäsi koskevissa asioissa, kuten tukiehtojen, lomituspalveluiden ja eläinten terveyden osalta. Maakuntasi antaa neuvontaa maatilojen tukiasioissa ja maatalousyritysten investointeihin ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Digitaaliset palvelut kehittyvät koko ajan ja erityisasiantuntijoiden apu ja -osaaminen ovat virtuaalisesti saatavilla yhä laajemmalle joukolle maaseudun yrittäjiä.

Maakuntien tehtävänä on luoda edellytyksiä yrittämiselle, ruuantuotannolle ja muulle kestävälle luonnonvarojen hyödyntämiselle. Ne myös tekevät tiivistä yhteistyötä valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) kanssa. Oma kuntasi vastaa edelleen monista paikallisista maaseudun yrittäjyyttä tukevista palveluista.

Maakunnan tehtävät näkyvät asukkaiden arjessa

+ Hyvinvointi ja terveys Lue lisää

Uudistuksen tärkeimpänä asiana on varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita mahdollisimman tasapuolisesti, asuinpaikasta riippumatta. Oma maakuntasi on vastuussa palvelujen järjestämisestä, ja palveluja voivat tarjota julkiset, yksityiset ja järjestöjen toimijat.

Tämä tarkoittaa, että monissa tilanteissa voit jatkossa itse valita sosiaali- tai terveyspalvelun tarjoajan, kunhan se on maakuntasi hyväksymä. Asiakasmaksu on sama, valitsitpa sitten julkisen, yksityisen tai järjestön palveluntuottajaksi. Voit myös päättää, missä maakunnan toimipisteessä asioit, eli voit valita esimerkiksi neuvolan ja sosiaaliaseman.

Kunnat, maakunta ja alueen yksityiset toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä. Tällä tähdätään siihen, että asukkaat pääsevät nopeammin ja sujuvammin lääkäriin ja muihin palveluihin, jonot vähenevät ja palveluketjuista tulee sujuvia kokonaisuuksia.

Lähipalvelut ovat edelleen tärkeässä roolissa omalla asuinseudullasi. Voit käyttää mm. neuvolapalveluita kuten ennenkin, ja myös työterveyshuolto jatkuu samaan malliin. Digitaalisia palveluita tulee lisää, ja ne tuovat uutta joustavuutta arkeen; voit mm. varata aikoja ja kysyä neuvoa netissä ja keskustella etälääkärin kanssa virtuaalisesti. Neuvolan perhetyötä tehdään tarvittaessa kotona, ja ikääntyneiden arkea auttavat tarvittaessa kotipalvelut. Harvaan asutuilla seuduilla palveluita voidaan tuoda lähelle liikkuvien yksiköiden avulla, kuten rokotusbussien ja hammashoidon bussien kyydissä.

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, menet lähimpään päivystykseen kuten nykyäänkin, ja hätätilanteessa apu tulee 112:sta. Keskussairaaloiden yhteispäivystykset tarjoavat jatkossakin usein tarvittuja päivystyspalveluja. Kaikkein vaativimmat hoitotoimenpiteet tehdään vain 12:ssa laajan päivystyksen sairaalassa. Tällaisia palveluja useimmat meistä tarvitsevat harvoin, ehkä kerran elämässään. Myös sosiaalityössä palvelee kriisipäivystys.

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi riippuu toki muustakin kuin terveydenhoidosta. Liikunta, harrastukset, taide- ja kulttuuripalvelut ovat oleellinen osa hyvinvointia, ja ne ovat edelleen oman kotikuntasi vastuulla. Myös järjestöjen toiminta ja vertaistuki voi antaa tärkeää sisältöä elämään. Oman asuinympäristösi viihtyvyyteen, rakentamiseen ja luontoon liittyvistä asioista monet paikkakuntakohtaiset päätökset tehdään edelleen omassa kotikunnassasi. Maakuntien kautta voit kuitenkin nyt vaikuttaa entistä suoremmin ja vahvemmin myös oman asuinalueesi kehitykseen, olipa kyse luonnonarvoista, kaavoituksesta tai kulttuuriympäristöstä.

Maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluja:

 • sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut
 • sairaalapalvelut
 • hammashoito
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • neuvolat
 • aikuissosiaalityö
 • lastensuojelu
 • vammaispalvelut
 • vanhusten asumispalvelut
 • kotihoito
 • kuntoutus

+ Ympäristö ja liikenne Lue lisää

Ympäristöä koskevat päätökset ovat suuri kokonaisuus, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti ihmisten, yritysten, yhteiskunnan ja koko maapallon hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Maakuntauudistuksessa monet ympäristöasiat ja elinkeinoja ja liikennettä koskevat asiat siirtyvät uudelle maakuntahallinnolle, jonka valitsevat maakunnan asukkaat. Sinulla on yhä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristösi kehitykseen äänestäjänä, aloitteentekijänä ja osallistujana.

Vastuu oman alueesi monimuotoisesta luonnosta, alueiden käytön isoista linjoista, liikenteestä, vesien- ja merenhoidosta ja kulttuuriympäristöistä siirtyy suurimmilta osiltaan maakuntasi vastuulle. Maakunta edistää kestävää kehitystä, vähähiilisyyttä, energia- ja materiaalitehokkuutta, ilmastotavoitteita sekä kiertotaloutta. Ympäristöasioissa maakuntasi tekee tiivistä yhteistyötä valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) kanssa.

Maakunnan tehtävänä on muun muassa huolehtia vesien ja merenhoidosta niin, että saavutetaan jokien, järvien, pohjavesien ja Itämeren hyvä tila. Samanaikaisesti maakuntasi huolehtii siitä, että liikenteen ja alueiden käytön suunnitelmat tukevat alueen kestävää kehitystä. Lisäksi rannikkoseutujen maakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä merialueen käyttöä koskevissa asioissa ja sovittavat yhteen kalastuksen, matkailun, liikenteen, yritysten ja asukkaiden tarpeita. Esimerkiksi vesien suojeluun ja vesistöjen kunnostukseen liittyvä avustusrahoitus siirtyy maakunnille.

Maakunnat edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä. Ne neuvottelevat maanomistajien kanssa vapaaehtoisuuteen perustuvien luonnonsuojelualueiden perustamisesta ja edistävät luonnonarvojen huomioimista maan- ja vesienkäytön suunnittelussa. Maakunnat kokoavat tietoja alueen luontotyypeistä sekä kasvi- ja eläinlajeista. Ne myös tuottavat ympäristöä koskevaa tietoa, edistävät kansalaisten ympäristövastuullisuutta ja yritysten ympäristöjärjestelmätyötä sekä järjestävät ympäristökasvatusta.

Liikenne ja liikkuminen ovat oleellinen osa oman asuinympäristön toimivuutta. Tässäkin asiassa maakuntasi on tärkeässä roolissa. Se suunnittelee ja pitää kunnossa oman alueesi maanteitä ja luo näin infraa asukkaille ja yrityksille. Katuverkot ja kaupunkiympäristöt ovat edelleen oman kuntasi vastuulla.

Maakunta voi vaikuttaa siihen, miten joukkoliikenne toimii alueella. Maakunta ja kunnat voivat tehdä yhteistyötä kuljetusten järjestämisessä.

Asuinympäristösi, kaava-asiat ja rakentaminen ovat edelleen suurimmilta osin oman kotikuntasi käsissä. Jos haluat rakennusluvan omakotitalolle, toimit kuten ennenkin ja haet rakennuslupaa omalta kunnaltasi. Maakunnat vastaavat alueen suurista linjoista ja maakuntakaavasta.

Hyvä ja turvallinen elinympäristö on kaiken hyvinvoinnin tukijalka ja perusta elinvoimaisille maakunnille. Hyvä ympäristö luo edellytyksiä yrittämiselle, ruoantuotannolle ja kestävälle luonnonvarojen hyödyntämiselle.

Maakunnan ympäristötehtävät

 • maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
 • kuntien alueidenkäytön suunnittelun edistäminen
 • vesien- ja merenhoito
 • merialuesuunnittelu
 • luonnonsuojelun edistäminen
 • kulttuuriympäristöjen hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen

Maakunnan liikennetehtävät

 • liikennejärjestelmän toimivuus
 • liikenneturvallisuus
 • tie- ja liikenneolot
 • alueellinen tienpito
 • maankäytön yhteistyö
 • toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun
 • yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät

Maakunta voi myös kehittää, suunnitella ja hoitaa maakunnallisia liikennepalveluja.

+ Työllisyys Lue lisää

Yksi maakuntauudistuksen tavoitteista on, että työhakijat löytävät nopeammin työtä ja yritykset työntekijöitä. Siksi julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uudistuvat maakuntauudistuksen yhteydessä. Maakuntien vastuulle siirtyvät sekä TE-toimistojen että ELY-keskusten tehtävät, joten jatkossa oma maakuntasi järjestää palvelut niin yrityksille kuin työnhakijoillekin.

Saat apua ja tukea työnhakuun, ammatinvalintaan ja osaamisesi kehittämiseen kaikissa työurasi vaiheissa. Digitaaliset palvelut täydentävät kasvokkain tapahtuvaa palvelua. Pitkien etäisyyksien Suomessa on tärkeää, että sähköiset palvelut kehittyvät jatkossakin ja työnhakijat voivat saada esimerkiksi henkilökohtaista neuvontaa netissä. Omalla kunnallasi on edelleen mahdollisuus järjestää paikallisia palveluita, kuten työpajatoimintaa.

Kun työvoimapalvelut ja terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät maakunnille saman katon alle, voidaan entistä saumattomammin tukea asukkaiden yksilöllisiä tarpeita, kykyjä ja työelämään kuntoutumista. Työllisyyden edistämisessä maakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja kuntien kanssa. Yhdistämällä eri tahojen osaamista on mahdollista tuottaa monipuolisempia ja asiakaslähtöisempiä palveluita niin työnhakijoille kuin yrityksillekin.

Lue lisää: tem.fi/kasvupalvelut

+ Yrittäjyys Lue lisää

Yritystoiminnalle ja yrittämiselle luodaan entistä paremmat lähtökohdat kaikkialla maassa, kun työvoiman saatavuutta tukevat palvelut on kiinteästi yhdistetty muihin yritysten kilpailukykyä ja kasvua tukeviin palveluihin.
ELY-keskusten yrityspalvelut ja TE-toimistojen tehtävät siirtyvät maakunnille. Tavoitteena on vastata nopeammin ja joustavamman yritysten tarpeisiin ja työmarkkinoiden muutoksiin.

Tulevaisuudessa maakunnat voivat aiempaa paremmin sovittaa palvelut vastaamaan juuri oman maakunnan tarpeita. Palvelutarpeet vaihtelevat maakunnittain, koska väestö-, työllisyys sekä ammattirakenteet ovat erilaisia. Jatkossa maakunnat pystyvät räätälöimään entistä asiakaslähtöisempiä palveluita. Saat yritysten perustamiseen, kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tarvittavia palveluita ja tukea. Yhä useammin näitä palveluita tuottavat yksityiset yritykset, jotka maakuntasi kilpailuttaa. Näin syntyy uusia innovaatiota ja uutta paikallista liiketoimintaa. Maakuntien kautta saat käyttöösi myös valtakunnalliset kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalvelut (Business Finland).

Lue lisää: tem.fi/kasvupalvelut

+ Maatalous Lue lisää

Maaseudun kehittäminen siirtyy maakuntien vastuulle.

Maa- ja elintarviketalous ja maaseudun kehittäminen on laaja kokonaisuus, johon kuuluu mm. viljelijätuet, elintarviketurvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkäripalvelut, kasvinterveys, kalatalous, luontaiselinkeinot, vesihuolto ja tulvasuojelu. Suuri osa ELY-keskusten, aluehallintoviraston (AVI) ja kuntien tehtävistä yhdistyy yhteen organisaatioon, maakuntaasi.

Maakunnat turvaavat edellytykset alueesi elinvoimaiselle kehittymiselle, yrittämiselle ja ruuantuotannolle sekä kestävälle luonnonvarojen hyödyntämiselle. Kuntien tehtävistä mm. viljelijätukihallintoon liittyvät tehtävät ja lomituspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi. Kuntien ja maakuntien yhteistyöllä varmistetaan, että palvelut tavoittavat maakuntien eri alueilla maaseutuyrittäjät ja maaseudun asukkaat mahdollisimman tasavertaisesti ja toimivasti. Pääosa myös kala- ja vesitalouden asiantuntijatehtävistä siirtyy maakunnille ja yhteistoiminta maakuntien kesken varmistaa, että tehtävät hoidetaan osaavasti maakuntien rajat ylittävillä vesistöaluilla. Ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin turvaaminen on maakuntasi tärkeimpiä tehtäviä.

+ Turvallisuus Lue lisää

Turvallinen elinympäristö, avun saanti ja kriisitilanteista selviäminen ovat jokaisen asukkaan oikeuksia myös maakuntauudistuksen jälkeen. Henkilökohtainen turvallisuus kiteytyy useimmiten avun saantiin ja siitä vastaavat maakuntien omat pelastuslaitokset. Palvelujen saatavuus ja avunsaanti onnettomuustilanteissa pysyy uudistuksessa vähintään nykyisellä tasolla: paloauto tai ambulanssi tulevat paikalle vähintäänkin yhtä nopeasti kuin ennenkin. Hätätilanteissa apu tulee soittamalla numeroon 112. Ensihoitopalvelu toimii jatkossakin lähipalveluna. Ensihoitopalvelu turvaa osaltaan asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnin ja kiireellisen hoidon aloittamisen. Jokaisen ihmisen ulottuvilla ovat kiireellisen sairaanhoidon palvelut ympäri vuorokauden toimivissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksissä ja myös sosiaalihuollon päivystyksissä.

Poliisin toimintaan maakuntauudistus ei vaikuta millään lailla ja poliisi tulee siis paikalle tarvittaessa kuten nykyäänkin.
Ympäristöturvallisuus ja kriisitilanteisiin varautuminen on maakuntasi tehtävä. Se tarkoittaa, että maakuntasi vastaa siitä, miten toimitaan mm. luonnonmullistusten, ympäristökatastrofien tai muiden suurten ja äkillisten ongelmien edessä. Jos vaikkapa tykkylumi tai syysmyrsky katkoo kaikki paikkakunnan yhteydet, maakuntasi vastuulla ovat tarvittavat pelastustoimet ja niiden johtaminen.

Maakuntasi vastaa myös siitä, ettei sinulle tai ympäristölle aiheudu vaaraa ympäristömyrkyistä, ympäristön pilaantumisesta tai vaarallisista aineista. Myös tulvariskien hallinta kuuluu maakuntien tehtäviin ja maakunnat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä eri vesistöalueilla ja myös yhteistyö maakuntien pelastuslaitoksien kanssa tiivistyy entisestään.

Tärkeintä kuitenkin on muistaa, että edelleen kaikissa hätätilanteissa sama tuttu 112 vastaa ja lähettää avun.

Mitkä ovat maakunnat?

Maakunnat kartalla

Uusia maakuntia on uudistuksen jälkeen 18 ja niiden toiminta käynnistyy 1.1.2020. Uudet maakunnat ovat itsehallintoalueita.

 

TUTUSTU OMAAN MAAKUNTAASI
Katso, miten uudistus etenee omassa maakunnassasi, lue paikallisista valmisteluista ja osallistu keskusteluihin. Klikkaa oman maakuntasi sivustolle:

Videoita sinulle

Kuka on se todellinen MAAKUNTAGURU? Sinäkö?

Kaikkien aikojen triviaalein tietovisa kansakunnan tärkeimmästä uudistuksesta.

Tästä se testi alkaa, ja lopussa kiitos seisoo. Onnea karuselliin.

 

Aloita

Kysymyksiä ja vastauksia

+ Mikä on maakunta- ja sote-uudistus?

Uusia maakuntia perustetaan 18. Niissä päätöksiä tekevät vaaleissa valitut maakuntavaltuustot. Kunnat säilyvät, mutta osa niiden tehtävistä siirtyy maakunnille. Maakunnille siirtyy myös suurin osa ELY-keskusten, TE-toimistojen, Aluehallintoviraston (Avi) ja kuntayhtymien tehtävistä. Maakunnilla ei ole verotusoikeutta, vaan niiden rahoitus tulee valtiolta ja asiakasmaksuista. Maakunta järjestää mm. alueensa terveys- ja sosiaalipalvelut, vastaa niiden saatavuudesta ja valinnanvapauden toteutumisesta valinnanvapauslain puitteissa.

+ Mikä on uudistuksen aikataulu?

Maakuntavaalit järjestetään 28.10.2018. Vaaleissa maakunnan äänioikeutetut asukkaat valitsevat valtuutetut oman maakuntansa maakuntavaltuustoon. Valtuutettuja on maakunnan koosta riippuen vähintään 59 ja väestöltään suurissa maakunnissa vähintään 99.

Vuoden 2019 alussa maakuntavaltuustot ja maakunnat järjestäytyvät ja tekevät kevään aikana päätökset sote-palveluiden järjestämisestä ja valinnanvapauden toteuttamisesta.

Maakunta- ja sote-uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen, jolloin myös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Valinnanvapaus laajenee vaiheittain.

+ Lisääkö uudistus byrokratiaa?

Päinvastoin! Maakunta- ja sote-uudistuksen kantava ajatus on luoda Suomeen moderni, virtaviivainen ja kustannustehokas hallinto, joka palvelee ihmisiä asiakaslähtöisesti.

Erilaisten hallinnollisten organisaatioiden määrä vähenee todella merkittävästi, kun noin 190 kuntien välistä tai muuta organisaatiota korvautuu 18 maakunnalla, joille kootaan noin 400 eri kunnallisen tai valtion viranomaisen tehtävät. Näin otetaan iso harppaus asiakaslähtöisessä palvelussa kohti yhden luukun periaatetta. Suurin osa ELY-keskusten, TE-toimistojen, aluehallintovirastojen (Avi), kuntayhtymien ja kuntien tehtävistä kootaan saman katon alle niin, että asiakas saa sujuvasti omaan tilanteeseensa parhaiten sopivia palveluita. Tehtävien kokoaminen tuo myös tehokkuutta toimintaan, esimerkiksi työelämäpalveluihin, kun yritysten työvoimatarpeet ja työnhakijoiden osaaminen kohtaavat paremmin.

+ Mitä tapahtuu lähipalveluille?

Maakunnan tehtävä on huolehtia siitä, että tärkeät julkiset palvelut ovat kaikkien ihmisten saatavilla ja kohtuullisen helposti saavutettavissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut tarjotaan asiakkaan arjessa ja palveluiden saatavuutta turvataan myös uudenlaisilla keinoilla, kuten sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla. Esimerkiksi sosiaalipalvelut ovat lähipalvelua, joka tuotetaan asiakkaan kotiin, liikkuvana palveluna tai lähellä olevaan toimipisteeseen. Tällaista palvelua voi olla esimerkiksi kotihoito, perhetyö ja lastensuojelu. Myös iäkkäät saavat palveluja ja apua kotiin. Oman kunnan rooli on edelleen merkittävä asukkaiden arkiympäristössä. Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia asioita ovat muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus, liikuntamahdollisuudet, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt. Näiden ja monien muiden asioiden hoidosta on vastuussa kunta.

+ Miten voin vaikuttaa?

Saat äänesi kuulumaan äänestämällä maakuntavaaleissa ja sen lisäksi muun muassa nuorisovaltuustojen, vanhus- ja vammaisneuvostojen, asiakasraatien, maakunta-aloitteiden ja maakunnallisten kansanäänestysten kautta. Omaa aluettasi koskevat päätökset, joita ennen tekivät mm. kuntayhtymien ja valtion aluetoimistot (ELY, Avi, TE-toimistot), siirtyvät nyt suoraan sinun ja alueen muiden asukkaiden valitsemille päättäjille. Kaikilla maakunnan asukkailla sekä alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita maakunnan toimintaa koskevissa asioissa.

+ Voinko puhua palveluissa äidinkieltäni?

Sinulla on asiakkaana oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Joskus yhteistä kieltä ei ole. Silloin paikalle pitää hankkia tulkki tai henkilökunnan pitää muulla tavoin varmistaa, että asiakas ymmärtää, miten hänen asiaansa hoidetaan.