• Jaa sivusto:
  • Facebook
  • Twitter

Maakunta- ja sote-uudistus viittomakielellä

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainvalmistelu jatkuu. Valinnanvapauslain ja maakuntien rahoituslain esityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella tarvittavat muutokset eduskuntakäsittelyssä. Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. Tarkoitus on, että vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheistetusti.

Alla näkyvät viittomakieliset sisällöt tullaan päivittämään päivämäärien osalta mahdollisimman pian.

Mistä maakunta- ja sote-uudistuksessa on kysymys?

 

Mikä on sote-uudistus?

 

Kiireellinen hoito ja tuki turvana?